Privacy statement

Privacy statement

Anderz is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Anderz houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt Anderz en waarom?
Anderz zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?
De persoonsgegevens die u aan Anderz verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van Anderz te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren. Anderz kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan Anderz heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Privacy van kinderen (14 jaar of jonger)
Anderz zal nooit bewust persoonlijke gegevens vragen of verzamelen aan of over kinderen (van 14 jaar of jonger) zonder de toestemming van één van de ouders of van de wettelijke voogd, en Anderz zal nooit bewust de marketing van haar producten of diensten op kinderen richten. Als Anderz merkt dat de persoon die persoonlijke gegevens invoert via een website van Anderz een kind is, zal Anderz zich redelijkerwijs inspannen om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk uit zijn bestanden te verwijderen. Anderz zal zich ook redelijkerwijs inspannen om te garanderen dat deze persoonlijke gegevens niet voor enig doel worden gebruikt en dat ze niet worden vrijgegeven aan enige derde. Omdat Anderz} geen persoonlijke gegevens over kinderen wil verzamelen en alle onopzettelijk verzamelde gegevens verwijdert zodra ze worden ontdekt, bewaart Anderz geen gegevens over kinderen die zouden moeten worden bekeken of verwijderd. Als een ouder verzoekt om gegevens over hun kind te bekijken of te verwijderen voordat Anderz de gegevens heeft ontdekt en verwijderd, zal Anderz dit verzoek uiteraard inwilligen.

Andere belangrijke informatie
De website van Anderz kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina’s ‘cookies’ bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van onze website

Het kan noodzakelijk zijn – indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek – dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

Anderz behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Heeft u vragen over deze privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons via het contactformulier. Ook een verzoek tot wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een verzoek sturen via ons contactformulier.